Publisher Description

Ang mga seleksyon mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos tungkol sa Kanyang gawain ay kasama sa aklat na ito at sumasaksi para sa lahat ng umaasa at nananalangin para sa pagpapakita ng Diyos sa matagal nang pagbabalik ng Tagapagligtas na nasa mga puting alapaap, at sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Pinangungunahan nito ang sangkatauhan na makilala na ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay parehong Diyos—Siya ang Cordero na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbukas sa aklat at sa pitong tatak.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2019
November 5
LANGUAGE
TL
Tagalog
LENGTH
2,243
Pages
PUBLISHER
Pangkat Editoryal ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos
SELLER
The Church of Almighty God
SIZE
4.4
MB

More Books by Cristo ng mga Huling Araw