• $16.99

Publisher Description

Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi

Anestesiologi är en bred specialitet: kollegor som är anställda vid samma klinik kan huvudsakligen vara involverade i allt från ambulanssjukvård till intensivvård, och extrakorporal livsuppehållande behandling till smärtmedicin.

Denna text är avsedd att ge narkosläkare och annan narkospersonal en överblick över de icke-tekniska färdigheter och kunskaper som vi alla i allmänhet förväntas kunna aktivera med mycket kort varsel. Den passar som uppfräschning för specialister, som förberedelse inför teamträning samt som handbok till vardags.

Innehållsförteckning

1 Inledning: Säkerhet vid anestesi, icke-tekniska färdigheter och teamutbildning inom kontinuerlig medicinsk fortbildning (CME)

2 Principer for att förebygga och hantera kriser under anestesi

3 Ett Strukturerat arbetssätt för att förbättra beslutsfattandet och undvika fel

4 Bedömning och hantering av luftvägar

5 Transport inom och mellan sjukhus

6 Den hjärtsjuka patienten inför icke-kardiell kirurgi

7 Circulationssvikt under anestesi

8 Intraoperativ arytmi 

9 Hjärtstopp under anestesi 

10 Peroperativ hypertoni

11 Onormal kapnografi, hypoxi och Ventilationssvårigheter 

12 Massiv blödning

13 Malign hypertermi

14 Anafylaxi i samband med anestesi

15 LAST: systemtoxiska effekter av lokalanestetika

16 Akut förgiftning

17 Obstetriska kriser och anestesi

18 Elektrolytrubbningar

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2021
July 12
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
172
Pages
PUBLISHER
TAASK AB
SELLER
TAASK AB
SIZE
14.5
MB

More Books by Thomas, Owain

2021