Islami i lehtesuar

    • 5.0 • 5 Ratings

Publisher Description

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi zotërinë e pejgambereve, Muhamedin (sal-l-allahu alejhi ve selam) mbi familjen dhe shokët e tij.

Djalosh i dashur musliman, këtu është një varg serik edukativ i diturisë ku do të njihesh me fenë tënde Islamin, nëpërmjet të cilës do të mësosh më të rëndësishmen me të cilën të obligoi Krijuesi yt Madhështor, Allahu, gjithashtu do të njihesh edhe me jetën dhe traditën e pejgamberit tënd fisnik, me Muhamedin (sal-l-allahu alejhi ve selam) dhe me tërë atë që ka të bëjë me këtë prej besimit, shitblerjes, adhurimit dhe moralit.

Vlera e kësaj serie fshehët në tërësinë e saj midis kualitetit të lartë të njohjes, lehtësisë së metodës, e cila të bën që ta kuptosh sa më mirë, duke mos kërkuar ndihmën e ndonjërit prej familjes apo të afërmve të tu përveçse në raste të rralla. Lus Allahun që të kesh dobi nga kjo, vërtet Ai dëgjon dhe përgjigjet.

Ali Hasen AbdulHamid

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2012
November 14
LANGUAGE
SQ
Albanian
LENGTH
93
Pages
PUBLISHER
DawaTools
SELLER
DawaTools
SIZE
37.7
KB

Customers Also Bought

2013
2013
2013
2013
2014
2013