Ján Botto-Výber z tvorby

edícia: Povinne čítame

Publisher Description

V edícií "Povinne čítame" vám ponúkame  najčastejšie publikované diela najvýraznejšieho predstaviteľa slovenského literárneho romantizmu Jána Botta: Žltá ľalia, Smrť Jánošíková, Margita a Besna.


Ján Botto pochádzal z roľníckej rodiny. Zapájal sa do národno-kultúrnych podujatí, bol zakladajúcim členom Matice slovenskej. Čerpal z ľudovej poézie, jej námetov, obraznosti a symboliky. Obraz súčasného Slovenska premietal do alegorického sveta povestí, svojím rozprávkovým námetom dával vlastenecký podtext.

Najväčší úspech dosiahol básňou Smrť Jánošikova.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2012
January 20
LANGUAGE
SK
Slovak
LENGTH
40
Pages
PUBLISHER
Iadverti
SELLER
iAdverti
SIZE
1.2
MB

More Books by Ján Botto

2018
2018
2013
2013
2013

Customers Also Bought

2012
2012
2012
2011
2013
2013