• $2.99

Publisher Description

जेव्हा...मनालाभुरळघालणारे‘जांभळाचेदिवस’लवकरसंपतात,टेकडीचा‘उतार’उतरायलाहीवामनरावांनाफारवेळलागतो,पोस्टमनच्या‘अनवाणी’पायांनावहाणामिळतात,मनातआणिघरातकोणालाहीशिरकावकरूनदेणाऱ्या‘बाई’बदलतात,मर्यादशीलवंचाबाजारचीवाटचालतानामनमोकळेकरते,विस्मृतीतगेलेलेप्रेम‘सकाळचीपाहुणी’बनूनअनंतरावांकडेयेते,ओढग्रस्तपरिस्थितीतमुलासाठीघेतलेली‘सायकल’हरवल्यानंतरहीकाळेमास्तरसुटकेचानि:श्वाससोडतात,तेव्हा...कायघडते?याअनुभूतीचाअवीटबहरम्हणजेच‘जांभळाचेदिवस.’

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2012
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
128
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1
MB

More Books by Vyankatesh Madgulkar

2016
2013
2013
2013
2013
2013