• $2.99

Publisher Description

गेल्याशतकाचापूर्वार्ध.स्त्रीशिक्षणाचीसुरवात.शहरातलीएकमुलगीलग्नकरुनकोकणातल्याएकादुर्गमखेड्यातगेली,उराशीसुुंदरसंसाराचीस्वप्नंबाळगून.कडूगोडअनुभवांमधूनजातानातिच्याजीवनातवादळआलंआणिमगसुरूझालातिचाप्रतिकूलपरिस्थितीशीझगडा.त्यातचमिसळलीकायद्याचीलढाई!ज्याकायद्याच्यालढाईतपतीचीहत्याझाली,त्यायुद्धभूमीलापाठनदाखवतायशस्वीपणेलढतझगडतराहणायाकेतकरवहिनींचीकहाणी!गेल्याशतकातीलस्त्रीजीवनआणितिचीआंतरिकशक्तीयांचंमनोज्ञदर्शनघडवणारीवास्तवकहाणी!उमाकुलकर्णींच्याओघवत्याशैलीत,त्यांचीपहिलीचस्वतंत्रकलाकृती.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2006
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
219
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3
MB

More Books by UMA KULKARNI