• $4.99

Publisher Description

“Om alla anställda på ett företag tillämpar kunskapen som finns i boken

så kommer kassaflöde, tillväxt och lönsamhet att förbättras” 

– Philip Wilkens, Economist, former CEO of 

Volvo Treasury and Volvo Financial Consulting


“Boken ger icke-ekonomer en djupare förståelse för

lönsam tillväxt, vilket innebär fördelar och vinster för 

företaget som helhet” 

– Anders Björnberg, R&D Director, NEVS


“Varje individ lär sig på sitt eget sätt. 

Boken ger läsaren många olika verktyg för att lära sig mer 

om ett ämne som vissa kan anse vara svårtillgängligt” 

– Lili Kerf, Teacher and CEO, SFPA West


Boken belyser frågor som:


• Vad ska vårt företag självt göra respektive inte göra?

• Varför är tillväxt viktig och hur mäts den?

• Hur förbättras resultatet på bästa sätt?

• Vad är rätt pris? 

• Vilka resurser krävs för att växa?

• Hur kan ett företag växa under kontroll?

• Vilka investeringar är lönsamma?

• Hur får man positivt kassaflöde?

• Hur använder man rätt nyckeltal vid rätt tillfälle?


Interaktiv pedagogik:


12 Video Flyovers

15 Interaktiva Illustrationer

40 Talande Animerade Illustrationer

30 Så här räknar du med kalkylbladsformler

16 Mind Maps

11 Sammanfattande Presentationer

10 Sammanfattande Case

10 Quizes

27 Nyckeltals Definitioner med formler


– Boken finns även på engelska: 

Sök på “Profitable Growth - Impact”

GENRE
Business & Personal Finance
RELEASED
2020
April 1
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
261
Pages
PUBLISHER
IdeSystem.com
SELLER
Ide System i Goteborg Aktiebolag
SIZE
278.7
MB

More Books by Jan-Olof Andersson, Olle Edsbäcker & Anders Nyby