• $2.99

Publisher Description

समानतेच्यालढ्यातआपल्यामुलीच्याजीवाचीबाजीलावावीलागली,पणतरीहीएकापित्यानेहारमानलीनाही.पाकिस्तानातल्याएकालहानशाखेड्यातजन्मलेल्याएकामुलाचीआणिनोबेलपुरस्कारप्राप्तमलालायुसफजाईहिच्यापित्याचीहीकहाणी.ज्यातत्यांच्यावरच्यापारंपरिकसंस्कारांपासूनतेपाकिस्तानातीलआजचीस्थितीआणिस्त्रीसक्षमीकरणाच्याचळवळीच्याआवश्यकतेवरप्रकाशटाकण्यातआलाआहे.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2019
October 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
171
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3.5
MB

More Books by Ziauddin Yousafzai & SHUCHITA PHADKE