• $1.99

Publisher Description

“Muốn bước vào đạo thì phải phát tâm, muốn vào cửa tu hành thì phải lập nguyện. Có phát tâm thì Đường đạo mới có thể vào. Có lập nguyện rồi mới có thể độ chúng sinh. Nếu không có phát tâm rộng lớn, lập nguyện vững bền, thì dẫu có trải qua nhiều kiếp như số cát sông Hằng, chung quy cũng chỉ luẩn quẩn trong vòng luân hồi sinh tử”.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
October 21
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
89
Pages
PUBLISHER
Dong A Sang
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
156.2
KB

More Books by Đông A Sáng