MARATHYANCHE SWATANTRYAYUDH

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

"शिवछत्रपतींच्यानिधनानंतरऔरंगजेबबादशहाआपल्याअफाटलष्करीशक्तिनिशीमराठ्यांचीसत्तासमूळनष्टकरण्याच्यामहत्त्वाकांक्षेनेदक्षिणेतधावूनआलाआणित्यातूनइतिहासप्रसिद्ध‘मराठ्यांचेस्वातंत्र्ययुद्ध’सुरूझाले.छ.संभाजी,छ.राजारामवमहाराणीताराबाईयांच्यानेतृत्वाखालीमराठे२६वर्षेलढलेआणिअखेरबादशहासयामराठ्यांनीपराभूतकरूनआपल्यादफनभूमीचाशोधयाचमहाराष्ट्रातघ्यावयासलावला.अशायास्वातंत्र्ययुद्धातीलकाहीघटनांचाज्येष्ठइतिहाससंशोधकडॉ.जयसिंगरावपवारयांनीघेतलेलाहाशोध.याग्रंथातआपणवाचाल...राजधानीरायगडचापाडाव-सूर्याजीपिसाळचीभूमिकाछ.राजारामांचाजिंजीचाजीवावरचाप्रवासइ.स.१६८१चीमराठ्याचीमसलतमराठ्याचीदिलीजिंकण्याचीमहत्त्वाकांक्षासेनापतीसंताजीघोरपडेयाचीशोकांतिकाछ.राजारामांचादासीपुत्रराजाकर्णयाचेतथाकथितराज्यारोहणस्वातंत्र्यसौदामिनीमहाराणीताराबार्इंच्याकार्याचेमूल्यमापनमराठ्यांचास्वातंत्र्ययुद्धाचाशोधआणिबोध"

GENRE
Reference
RELEASED
2007
July 15
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
246
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2
MB

More Books by JAYSINGRAO PAWAR

2021
2021
2021
2005
2008
2007