Publisher Description

Ang mga seleksyon mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos tungkol sa Kanyang gawain ay kasama sa aklat na ito, at nagpapatotoo sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Ipinauunawa ng mga ito sa lahat ng nasasabik sa pagpapakita ng Diyos na matagal nang nagbalik ang Panginoong Jesus na sakay ng mga puting ulap, at na Siya ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw—ang Corderong ipinropesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbukas ng scroll at sumira sa pitong tatak.


Website: https://tl.kingdomsalvation.org

Youtube: https://l.kingdomsalvation.org/tl/video

Facebook: https://l.kingdomsalvation.org/tl/facebook

Email: contact.tl@kingdomsalvation.org

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2019
November 5
LANGUAGE
TL
Tagalog
LENGTH
2,243
Pages
PUBLISHER
Pangkat Editoryal ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos
SELLER
The Church of Almighty God
SIZE
4.4
MB

More Books by Cristo ng mga Huling Araw

2019
2018