• $10.99

Publisher Description

A survey in Filipino for classroom use of different ethnolinguistic groups in the Philippines. “Ang pag-aaral ng katutubong wika ay nagkakapuwang na sa kamalayan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Tinatalakay sa aklat na ito ang mga pangunahing grupong etnolinggwistiko na may focus sa wika at kultura. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng magaang pagtanggap sa baryasyon sa pagsasalita ng kapwa Filipino natin na nagmula sa ibang grupong etniko.
Hinati ang mga babasahin sa librong ito ayon sa gruping na etnolinggwistikong may pinakamalaking populasyon ng nagsasalita. Mga pangunahing wika lamang ang isinali sa mga babasahin bagama’t pwede ring talakayin sa klase ang iba pang wikang katutubo lalo na kung may mga impormant mula sa klase.” (The study of native/regional language is slowly making an impact on the consciousness of the Filipino student. Discussed in this book are the major ethnolingusitic groups with a focus on language and culture. This way, we have an early acceptance of the variations in the speech of fellow Filipinos who belong so other regional groups.

This book features ethnolingustic groups with the highest population count that speak the native language. Only the major languages are included in the readings, but other native languages can still be taken up especially when there is a representative in class.)

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2017
October 2
LANGUAGE
TL
Tagalog
LENGTH
211
Pages
PUBLISHER
Anvil Publishing, Inc.
SELLER
PublishDrive Inc.
SIZE
1.5
MB