• $3.99

Publisher Description

हीकथाआहे,सरडग्लसमॉसनयांच्याअन्टार्टिकखंडावरच्यासाहसीमोहिमांची...त्यांनीआणित्यांच्यासहकार्यांनीअनुभवलेल्याथरारांची...आणिमृत्यूच्याकरालदाढेतूनजिवलगांचीजिद्दीनेकेलेल्यासुटकेची...हीकथाआहे,मानवीस्वभावातीलकंगो-यांची...राज्यविस्तारासाठीच्यासंघर्षाची...आणिपृथ्वीवरचेजैववैविध्यराखण्यासाठीझटणा-यांची...हीकथाआहे,अथकमानवीप्रयत्नांची...ज्ञानलालसेची...आणिकल्पनेपलीकडेअसलेल्यानिसर्गाच्याविलोभनीय;पणअकराळरूपाची;त्याच्यादर्शनाची;त्याच्यासाक्षात्काराची!

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2013
November 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
237
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.8
MB

More Books by Beau Riffenburgh