• $4.99

Publisher Description

Nükteler genellikle mecaz sanatıyla yansıtılır, teşbih sanatıyla yerine oturur. istiâreyle vurgulanır, kinâye ve temsille resmedilir. Resmedilir ve nüktelenir… Mübâlağayla şekillenir, tehekkümle gönderme yapılır… Tevriyeyle uzak mânası yakalanır, ta’rizle arka anlamı aksettirilir… Tecâhül-ü ârifle bilmezlikten gelerek bildiği bildirilir.

Hayatın köşeli yanları kaynak olur nüktelerimize çoğu zaman.. Hakszılık, korkaklık, dalgınlık, inatçılık, beceriksizlik, utangaçlık, gevezelik, enâniyet, cinsellik, güzellik, çirkinlik, hazır cevaplarla doldurulan gedikler…

Nükte perdesi kaldırıldığı zaman hakikat aynasına ibret yansır, his, aşk, latîfe, hiciv âsabiyet, hoşgörü yansır.
Nükte perdesinin arkasında görülmek bazen hoşuna gider insanın. Çoğu zaman da gitmez.. Hal böyle olunca aktör olmak gerek hoşa ve hoşuna giden nüktelerin senaryolarına…

Nüktelerin edebi sahibinin edebiyle doğru orantılıdır. Seviyesi de seviyesiyle…
Ruhen ve kalben güzel insanların nükteleri de güzeldir. Rüyalar ve hülyalar gibi.. Karakterindeki güzellikler, dimağındaki pırıltılar, kalbindeki zerâfet, ufkundaki şualar ma’kes bulur nüktelerinde…

Argo ve müstehcen esprileri nükte zannetmek, nükte pınarından su içememiş olmanın nişânesidir.Edeb baçehsindeki edebî sanatlar çiçeklerinden haberdar olanlar espri aramak için müstehcenlik mezbeleliğinde dolaşmazlar.
Hayatın hakikatlerine kayık gözlerle bakanlar, cinselliği öne çıkarır ve süfli duyguları mizah sahnesinde sergilemeyi nükte zannederler.
Netîce-i nükte, ibret oluyorsa nüktedir.

NÜKTELİ TEBESSÜMLER
Nükteler genellikle mecaz
sanatıyla yansıtılır, teşbih sanatıyla
yerine oturur. istiâreyle vurgulanır,
kinâye ve temsille resmedilir.
Resmedilir ve nüktelenir… Mübâlağayla
şekillenir, Bu mizah kitabımızda, yaklaşık 200 adet birbirinden ilginç mizah öykülerini bulacaksınız..

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2014
October 21
LANGUAGE
TR
Turkish
LENGTH
80
Pages
PUBLISHER
Abdullah Açıkgöz
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
7.6
MB