• $2.99

Publisher Description

आपल्याअंतर्मनातलागलेल्याप्रकाशाच्याशोधानेउजळणा-यायासर्वस्वप्रकाशरूपा.प्रत्येकीचेकार्यक्षेत्रवेगळे.प्रत्येकीचेकर्तृववेगळे.परंतुकर्महीचतृप्तीहासमाधानाचामंत्रजपल्यामुळेआंतरिकशांती,आत्मविश्वासआणिआनंदत्यातीलप्रत्येकीलाचलाभलेला.जगातीलसर्वोचसमजलाजाणारानोबेलपुरस्कारत्यांनामिळालाखरापणत्यांनीपाहिलेल्यास्वप्नाकडेआणिध्येयाकडेवाटचालकरणारात्यांचाप्रवासकोणत्याहीपुरस्काराच्याक्षितिजापारहोता.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2017
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
100
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
8.2
MB

More Books by MEERA SIRSAMKAR