Ntlotlele Tsa Maloba

    • $1.99
    • $1.99

Publisher Description

A collection of short stories by J.M. Ntsime, P.A.P. Mampie, G.J. Rousseau.

Ntlotlele tsa maloba e re ruta ka dinaane tsa diphologolo. E re ruta ka mathata a re kopanang le ona mo botshelong le gore ke eng seo re tshwanetseng go se dira fa re le mo pitlaganong. E re ruta gore mo botshelong, re se tshege yo o weleng mareledi a sa le pele mme gape fa motho a tsalegile, o nna le mowa wa Modimo ga a ipusolosetse. Motho gape o tshwanetse go gopola mafoko a a reng ‘Go sego ba ba humanegileng mo moeng gonne bogosi jwa legodimo ke jwa bone’.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2017
September 19
LANGUAGE
TN
Tswana
LENGTH
117
Pages
PUBLISHER
Via Afrika
SELLER
Draft2Digital, LLC
SIZE
360.3
KB

More Books by JM Ntsime

2018
2018