Publisher Description

De selecties in dit boek zijn allemaal woorden die zijn uitgedrukt door Almachtige God voor Zijn oordeelswerk in de laatste dagen; ze komen uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Het zijn waarheden die urgent moeten worden verworven door iedereen die Gods werk in de laatste dagen zoekt en onderzoekt. Ze zijn uitgekozen zodat allen die smachten naar Gods verschijning Zijn stem zo gauw mogelijk kunnen horen. Gods uitdrukkingen hierin zijn wat de Heilige Geest tot de kerken zegt, zoals geprofeteerd in het Boek van Openbaring. Deze huidige woorden van God zijn het beste getuigenis van Zijn verschijning en werk, en ook het beste getuigenis van het feit dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Wij hopen dat iedereen die wacht op de komst van de Heer en uitkijkt naar Gods verschijning en werk dit boek zal kunnen lezen.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2019
December 1
LANGUAGE
NL
Dutch
LENGTH
1,479
Pages
PUBLISHER
De redactie van De Kerk van Almachtige God
SELLER
The Church of Almighty God
SIZE
2.3
MB

More Books by Christus van de laatste dagen