• $2.99

Publisher Description

पक्ष्यांचेजसेवर्गीकरणकेलेजाते,तसे‘पांढऱ्यावरकाळे’करणाऱ्यालेखकांचेहीहोऊशकते;तेअसेपौराणिकलेखक:क्रौन्चपक्ष्याएवढाऐतिहासिकलेखक:पौराणिकाएवढाविनोदीलेखक:राघूएवढामध्यमवर्गीयलेखक:कबुतराएवढाझोपडपट्टीलेखक:राजगिधाडाएवढाग्रामीणलेखक:गावठीकोंबडीएवढाबाल-लेखक:मुठीएवढाभरड(खरड)लेखक:टिटवीएवढा

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2013
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
147
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3
MB

More Books by Vyankatesh Madgulkar