PANGALEECHYA AATHAVANEE

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

म्हटलंतरहेआत्मकथनआहे.मध्यमवर्गातजन्मलेलीलेखिकाअमेरिकेतल्याजीवनाचास्वीकारकरूनजगतअसताना,बदलत्याकाळाबरोबरविविधअनुभवांनातोंडदेतअसतानाबदललीनाहीतीफक्तएकचगोष्ट,तीम्हणजेमनावरचेमध्यमवर्गीयसंस्कार.लग्नानंतरच्याआयुष्यातनिर्माणझालेलेनवेभावबंध,नाती-गोती,मनावरचेमध्यमवर्गीयसंस्कारजोपासतानापरदेशातीलआयुष्यातवाट्यालाआलेलीअटळधडपडहीत्यांचीवैयक्तिकजरीअसली,तरीतीवाचकालाप्रातिनिधिकवाटेल.पणत्याहीपलीकडेजीवनातल्याएकाविशिष्टअनुभवावरलिहिता-लिहितात्यांचेभावविश्वइतकेविस्तारलेजातेकी,तोसीमितअनुभवजणूसर्वस्पर्शीबनतोआणिवाचकालाअंतर्मुखकरूनटाकतो.‘पानगळीच्याआठवणी’हीभावनाप्रधानसाहित्यकृती,जीवघेण्याविलक्षणअनुभवाचावेधघेतसांगितलीजाणारीहीप्रांजळकथाहृदयहेलावूनसोडतेहेनि:संशय.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2018
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
267
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.6
MB

More Books by SHOBHA CHITRE