• $2.99

Publisher Description

पैसाआलाकी,माणूसकाबदलतो?पैसाआलाकी,माणसाच्याअंतर्यामीदडलेलेगुणअवगुणबाहेरयेतात.पैसानसतानादडलेलेअवगुण;पैसाआलाकी,बाहेरयेतात...पैसाहाएखाद्यारावकाचेसारखाअसतो.म्हणूनचकंजूसमाणूसश्रीमंतझालाकी,लोभीबनतो.अधाशीमाणूसजमीनजुमलाखरेदीकरतो.स्वार्थीमाणूसविलासीबनतो.उदारमाणूसदानीबनतो.ज्यांनापैशाचामोहनाही,त्यांनाजवळपैसाअसलाकायकिंवानसलाकाय;काहीचफरकपडतनाही.पैशामुळेखयाखुयामानवीसंबंधांचंदर्शनघडतं.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2013
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
284
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.5
MB

More Books by Sudha Murty