PAULVATEVARLA GAON PAULVATEVARLA GAON

PAULVATEVARLA GAON

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

एखादीचरिकामीहोडीकिनायाला.संथपाण्यावरूनपक्षीयातीरावरूनत्यातीराकडेउडतात.दुपारकलते.थोडीथंडहवासुटते.कदाचितपाऊसयेईलही...हेतिच्यामनातराहूनगेलेलंगावतिलाहीआताइतक्याकाळानंतरजसंच्यातसंसापडणारनाहीहेतिलाकळलं.आताहेपाणीसंथहोतं.पणअशाहीवेळाअसतातचन!कीजेव्हाहेबेभानहोतं,आपलेतटसोडूनसैरावैराधावतं.त्यापाण्यालामगकुणीहीकळतनाही.त्यावेळीतेपाणीनसतंच...प्रलयचअसतो.तोप्रलयकेवळपाण्यातचशिरतनाही.तोमस्तकातचभिनतजातो.यासगळ्यातमाणसाच्याइच्छाअनिच्छेचासन्मानकुठला!

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2005
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
152
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1
MB

More Books by ASHA BAGE

RUTUVEGALE RUTUVEGALE
2017
NISATLELE NISATLELE
1999
PRATIDWANDWI PRATIDWANDWI
2005