Publisher Description

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือรวมภาพที่

ได้มีโอกาสเดินทางแวะเวียนท่องเทื่ยวมาสักเล็กน้อยในแถบเอเชีย ในระหว่างปี 2011-2013 ที่ผ่านมา


ซึ่งผมเองไม่มีความรู้ในการถ่ายภาพเท่าไรนัก รูปภาพทั้งหมดมาจาก iPhone รวมไปถึงกล้องที่ใช้ง่ายสำหรับมือใหม่

GENRE
Arts & Entertainment
RELEASED
2013
May 8
LANGUAGE
TH
Thai
LENGTH
54
Pages
PUBLISHER
Montri Jitjaroensamud
SELLER
montri jitjaroensamud
SIZE
158.4
MB

More Books by Montri Jitjaroensamud

2013
2013