• $25.99

Publisher Description

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:TERMINARZ DYREKTORA1.Zadania dyrektora, nauczycieli i innych pracowników na marzec 2015 roku AKTUALNOŚCI2.W dużych szkołach warto powołać administratora bezpieczeństwa informacji 3.Urlop rodzicielski nie musi już oznaczać powtórzenia stażu  4.Nowe zasady zmiany szkoły przez ucznia 5.Przyjmowanie uczniów z zagranicy na nowych zasadach 6.Przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola to także nowe wymagania ochrony przeciwpożarowej 7.Do 31 marca czas na sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli 8.PESEL na legitymacjach szkolnych LISTY DO REDAKCJIKształcenie i wychowanie9.Przedmioty rozszerzone i uzupełniające podlegają monitorowaniu na 2 sposoby 10.Ukończenie gimnazjum warunkiem skreślenia z listy uczniów Organizacja pracy szkoły11.Zmianę dyrektora i powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego należy zgłosić do OKE12.Zmiana przydziału godzin ponadwymiarowych możliwa w trakcie roku szkolnego 13.Dyrektor szkoły ma obowiązek określić szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych  Kadry i płace14.Nie ma podstaw prawnych do informowania całej rady pedagogicznej o wysokości przyznanych dodatków motywacyjnych 15.Nagrodę jubileuszową należy wypłacić niezwłocznie po uzyskaniu do niej prawa 16.Asystenci zatrudnieni we wrześniu 2014 roku bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego17.Pracownicy włączanej szkoły stają się z mocy prawa pracownikami zespołu szkół  18.Oświadczenie lustracyjne dotyczy wyłącznie kandydata na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. 19.Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie 20.Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia tylko za zgodą nauczyciela Finanse i rachunkowość21.Dochody z wynajmu powierzchni reklamowych klasyfikuje się wciąż w dziale 80101 EKSPERT RADZI22.Działania w ramach kontroli zarządczej po I półroczuKSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE23.Indywidualne nauczanie włączająceFINANSE I KADRY24.Wypłata trzynastek za 2014 rok25.Zamówienia publiczne w szkole na nowych zasadach

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2015
March 27
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
286
Pages
PUBLISHER
Wiedza i Praktyka
SELLER
Wydawnictwo Otwarte
SIZE
1.1
MB

More Books by Praca Zbiorowa