Publisher Description

Libri Qëndrimi i Islamit rreth muzikës, të cilin e ka përkthyer dhe përgatitur i diplomuari i Universitetit Islamik në Medinë, prof. Munir Zahiroviq, jep një prerje studimore dhe përpiqet që përmes shpjegimeve dhe dëshmive të detajuara, si dhe citimit të dijetarëve islam të pasqyroj dhe të jap përgjigje në këtë temë.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2013
October 20
LANGUAGE
SQ
Albanian
LENGTH
172
Pages
PUBLISHER
DawaTools
SELLER
DawaTools
SIZE
198.4
KB