• $3.99

Publisher Description

मीयोद्धाआहे.जखमाचीक्षितीबाळगूनभागायचंनाही.जन्माबरोबरचसुरुझालेलंहेयुद्धअखेरच्याक्षणापर्यंतमलाचालवलंपाहिजे.त्यातचमाझ्याजीवनाचंयज्ञसामावलंआहे.

GENRE
History
RELEASED
1973
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
280
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
2.4
MB

More Books by RANJEET, DESAI