• $1.99

Publisher Description

शास्त्रीबुवा,धन्यतुम्ही.सत्तेच्यालोभापायीआप्तस्वकीयांचेमुडदेपाडावेत,हेमुगलांचंदुव्र्यसन.त्याचाहाकलंकमराठीदौलतीलालागलाआणिउभीदौलतमनातकासावीसझाली;पणयाभूमीतहेखपवूनघेतलंजाणारनाही,असंनिर्धारानंबजावणाराएकतरीनि:स्पृहकर्मयोगीनिघालाम्हणूनयामसनदीची,याउभ्यामराठीदौलतीचीआजबूजराहिली.गादीलामुजराकरण्यासाठीम्यानाबाहेरपडलेल्यातलवारीआजमानाचापहिलामुजरातुम्हालाचकरतील....रामशास्त्रींच्यापरखडन्यायत्वाचेदर्शनघडविणारेनाटक.

GENRE
Arts & Entertainment
RELEASED
2017
October 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
88
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.4
MB

More Books by RANJEET, DESAI