Publisher Description

t tydligt ledarskap är en grundläggande förutsättning för bättre skolresultat. Men dagens skolsystem innehåller för många hinder för ett sådant ledarskap. Därmed hotas vår välståndsutveckling. Det är utgångspunkten för denna rapport från Näringslivets forskningsberedning.

Beredningens arbete har finansierats av Svenskt Näringsliv. Men forskningsberedningen har arbetat fristående och ledamöterna står själva för rapporten och dess innehåll.

Ett viktigt syfte med rapporten är att erfarenheter från näringslivet av ledarskap ska kunna komma till nytta även inom skolväsendet. Vår förhoppning är att rapporten ska väcka debatt och mana till handling i en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor.

GENRE
Nonfiction
RELEASED
2016
January 4
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
41
Pages
PUBLISHER
Svenskt Näringsliv
SELLER
Publit Sweden AB
SIZE
813.9
KB

More Books by Svenskt Näringsliv