• $1.99

Publisher Description

Museirummet behöver rymma hemifrån och låta omdefiniera sig. Besökarna är redo för space 2050, men frågan är om museerna är det. Museerna står inför den spännande utmaningen att förnya utställningsmediets gestaltningsmöjligheter. Den utmaningen handlar dock inte om att frångå de format som finns utan om att bredda uttryckssätten för att möta framtidens besökarbehov.

Tove Alderin är konstnärlig ledare vid Tove Alderin Studio och JAC.TA Collaboration, en visionär studio i fältet mellan scenografi, konst och arkitektur.

*

Denna text publicerades ursprungligen som ett kapitel i antologin Museerna och besökarna 2050 : en framtidsantologi från Riksutställningar (8tto förlag), red. Karin Henriksson och Evelina Wahlqvist.

GENRE
Nonfiction
RELEASED
2015
March 5
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
13
Pages
PUBLISHER
Volante
SELLER
Publit Sweden AB
SIZE
146.7
KB

More Books by Tove Alderin