• $3.99

Publisher Description

प्रत्येकराज्याचीएकउपसंस्कृतीअसते,त्यात्याउपसंस्कृतीतूनवैशिष्ट्यपूर्णसाहित्यनिर्मितीहोतअसते‘समीपा’याकथासंग्रहामध्येभारतीयस्त्रीचीवेदनागुजरातीउपसंस्कृतीतूनयेथेअभिव्यक्तझालीआहे.स्त्रीच्यासमानआणिमूलभूतवेदनेचामूलकंदचयेथेधुमारलाआहे.गुजरातीप्रतिभेचाहाउन्मेषमराठीवाचकासव्यथितआणिहर्षितकरील....

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2015
October 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
224
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
2.7
MB