• $28.99

Publisher Description

– Det er sterke, nesten naturgitte krefter som bidrar til at vi får større forskjeller i Norge, uttalte Jonas Gahr Støre før valget i 2017. Han er ikke alene om resignasjon eller å forsone seg med konkurranseøkonomien. Torgets fellesskap viker for markedsplassens kamp om kunder og profitt.


Det nyliberale menneskesynet dominerer. Mennesket fremstilles som egoistisk og individualistisk av natur, med konkurransemani som eneste drivkraft. Mekanisk, stakkarslig, vulgært, banalt, anorektisk og feil – mener forfatterne.


Boken tar for seg viktige deler av offentlig sektor som utdanning og helsevesen, post, jernbane, kraftforsyning og luftfart - eksempler på samfunnets sammenknytning og infrastruktur.


Hvilke krefter selger unna og river ned? Hvor finnes motkrefter? Kan markedsgjøringen og destruksjonen stoppes, og hva kan repareres?

GENRE
Mysteries & Thrillers
RELEASED
2020
January 23
LANGUAGE
DA
Danish
LENGTH
400
Pages
PUBLISHER
Forlaget Modtryk
SELLER
eBokNorden
SIZE
3.1
MB

More Books by Johan Theorin

2008
2021
2009
2020
2020
2020