• $1.99

Publisher Description

वि.स.खांडेकरांनीआपल्याजीवनातआत्मपरअसंविपुललेखनकेलं.त्यालेखनातआत्मगौरवापेक्षाकंठलेल्याजीवनाचीतटस्थचिकित्साआढळूनयेते.त्यामागेसिंहावलोकनकरण्याचीवृत्तीदिसते.हाआत्मपरलेखसंग्रहत्याचंचउदाहरण.मागंनपाहतासुसाटधावणाराससाहरतो.सिंहावलोकनकरणारीमाणसंजीवनजिंकतात.जोसाहित्यिकआपल्याजीवनवसाहित्याचीसुसंगतीशोधतपुढेजातो,तोचसमाजासपुढेनेऊशकतो.हेसमजावणारं‘सशाचेसिंहावलोकन’एकविसाव्याशतकातीलगतिशीलमाणसांनानिसाहित्यिकांनाकेवळश्रद्धानिसबुरीदेतनाहीतरजीवनाचीसापेक्षदृष्टीहीदेते!

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2007
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
102
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.3
MB

More Books by V.S. Khandekar