• $16.99

Publisher Description

Nowe wydanie pierwszego dziea Fabiana Nowakowskiego, wydane w 2018 roku. Autor opisuje swoje spotkanie z narsizmem, który wczy go do sekty. Po praniu mózgu i odizolowaniu jego otoczenia rozpocza si desperacka walka o przetrwanie.Czytelnik jest wiadkiem transformacji, która szuka siebie. "Zama zasady, zanim oni zami ciebie" "Walcz o swoje ycie" s te wiadomoci pierwszej ksiki Trylogii Ustawionego Umysu, która jest ujawniona czytelnikowi strona po stronie. Autor szczegóowo opisuje, w jakim stopniu zaburzenie osobowoci narcyzmu jest szeroko rozpowszechniony w naszym spoeczestwie i sprawia, e po niebezpieczestwie Wzory zachowa, które prezentuj te "brudne zwierzta". Praca ta suy nie tylko ludziom dotknitym narcystyczn przemoc, ale take dotyczy ochrony przed manipulacj, na któr jestemy naraeni na co dzie. Literatura faktu? Biografia? Czy pomoc w samopomocy? Ta ksika nie moe i nie powinna by zaszufladkowana. Sam autor postrzega to dzieo jako pomnik naszego Narcystycznego Towarzystwa Pluralizmu. Gdzie normy i zasady decyduj o ludzkim yciu. "Czowiek jako taki traci swoje znaczenie i zostaje wczony do naszego systemu poprzez nowoczesn edukacj, aby móg funkcjonowa." Dla wielu czytelników pierwszej opublikowanej pracy by to raczej proces wiadomociowy Fabiana Nowakowskiego "Od pozornie uzalenionego od wolnego myliciela", z którym dotknite nim osoby mogy si identyfikowa. "Poniewa przeszo nie jest teraniejszoci... przyszo nie jest przeszoci, przyszo jest teraniejszoci."

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2020
July 4
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
117
Pages
PUBLISHER
Dude Entertainment productions
SELLER
Bookwire GmbH
SIZE
2.7
MB

More Books by Fabian Nowakowski