SHISTICHA BALI SHISTICHA BALI

SHISTICHA BALI

    • $1.99
    • $1.99

Publisher Description

‘इन्डॉमिटेबल’युद्धनौकेवरीलखलाशीबिलीबडलात्याचेसहकारीअडचणीतआणतअसतात.जॉनक्लॅगार्टहानिशाणखात्याचाप्रमुखयासगळ्याप्रकारामागेआहे,असंयायुद्धनौकेवरचाअनुभवीपणवयस्करखलाशीलास्कर,बिलीलावारंवारसांगतो;एकेदिवशीअगदीसहजपणेजॉनचंखरंरूपबिलीच्यासमोरयेतं.कायहोतंतेव्हा?

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2019
February 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
60
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.1
MB

More Books by Herman Melville

Moby Dick Moby Dick
1851
Moby Dick Moby Dick
2008
Bartleby, the Scrivener Bartleby, the Scrivener
1998
Moby Dick Moby Dick
1851
50 Masterpieces you have to read before you die vol: 2 [newly updated] (Book House Publishing) 50 Masterpieces you have to read before you die vol: 2 [newly updated] (Book House Publishing)
2017
Billy Budd, foretopman Billy Budd, foretopman
1924