SHIVCHATRPATI EK MAGOVA

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

"राणीसोयराबार्इंनीशिवछत्रपतींवरविषप्रयोगकेल्याचाआरोपखराआहेकाय?...शिवछत्रपतींनाउपस्त्रियाहोत्याकाय?....संभाजीराजेशिवछत्रपतींनारुसूनदिलेरखानासकामिळाले?..वलनेखालसाचाशिवछत्रपतींचानिर्णयम्हणजेएकआमूलाग्रसमाजक्रांतीचकशीहोती?......शिवछत्रपतींचेकूळ‘गवळी-धनगर’होतेकाय?...‘जेम्सलेनप्रकरण’कायआहे?....यावयासारख्याअनेकप्रश्नांचीचर्चाज्येष्ठइतिहाससंशोधकडॉ.जयसिंगरावपवारआपल्यायालेख-संग्रहातकरतआहेत."

GENRE
Reference
RELEASED
2005
April 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
163
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.4
MB

More Books by JAYSINGRAO PAWAR

2021
2021
2021
2008
2007
2004