SHIVPUTRA RAJARAM

    • $7.99
    • $7.99

Publisher Description

मराठ्यांच्याराष्ट्रजीवनातीलअत्यंतकठीणअशाकाळातअकरावर्षंनेतृत्वकरणाऱ्याछत्रपतीराजारामांचीचरितकहाणीआहे‘शिवपुत्रराजाराम.’मराठीसरदारआणिमुत्सद्दीयांनाएकत्रआणूनबलाढ्यअशामोगलसाम्राज्यालाटक्करदेण्यासाठीप्रेरितकरणाऱ्या,त्यांच्याशौर्याला,आक्रमकवृत्तीलापूर्णस्वातंत्र्यदेणाऱ्या,उत्तरेपासूनदक्षिणेपर्यंत,पश्चिमेपासूनपूर्वेपर्यंतमराठीवीरांनीउभारलेल्याप्रखरस्वातंत्र्यलढ्याचंनेतृत्वकरणाऱ्याराजाराममहाराजांचीतेजस्वीजीवनगाथा.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2020
February 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
520
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3.7
MB

More Books by PRAMILA JARAG