Själens palimpsest

Tradition och värde i Johannes Edfelts lyrik

    • $13.99
    • $13.99

Publisher Description

Syftet med avhandlingen har varit att studera värdeskapande strategier i Johannes Edfelts lyrik. Med en strukturalistisk, sociologisk och tematisk metod, som avsevärt nyanserar och fördjupar bilden av skalden, analyserar forskaren både enskilda motiv och övergripande tematik. Under en odyssé — där vi möter namn såsom Platon, Dante, Shakespeare, Stagnelius, Kierkegaard, Nietzsche, Karlfeldt, Freud, Jung, T S Eliot och Birger Sjöberg, för att nämna några få — visar studien hur Edfelts intertexter förhåller sig till det litterära fältet och traditionen. Begreppet strategi innebär i detta sammanhang att det handlar om att förhålla sig till egna möjligheter och andras förväntningar. Slutsatsen är att diktarens sätt att förhålla sig till fältet och traditionen avgör det litterära värdet.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2022
June 26
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
339
Pages
PUBLISHER
Blackbird Publishing
SELLER
Torgny Lilja
SIZE
28.2
MB

More Books by Torgny Lilja

2022
2022
2022
2022

Other Books in This Series