Sonsuzluğun Sonsuzluğu

[114 Kod]

Publisher Description

SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin, yine "Sonsuzluğu" anlatan "FİHİ MA FİH" eserinin bu yüzyıldaki eşdeğeridir. Kainatta, yalnıca ALLAH'ın sonsuz olabileceğini; onun dışında kalan hiçbir şeyin -Gerek matematiksel olsun, gerekse teorik veya fiziksel- hiçbir şeyin gerçek anlamda SONSUZ OLAMAYACAĞINI ilk kez isbatlayan yeni bir felsefi eserdir. Bu eser aynı zamanda, İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ’nin "MARİFETNAME" isimli kıymetli eserinden ve fikirlerinden de etkilenmiştir.

SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU, ilerde açıp genişleteceğimiz, sadece kendi içinde yol kat ettiği, kimsenin dahil olmadığı ve/veya olmayacağı, BEN'de ve şimdiki bu ZAMAN’da ve AN'da söylenmiş, YAPILMIŞ, EYLEMSEL düşünceler'den BÜTÜNÜNDEN ibaret olacaktır. TÜM PARÇA'da var olmaktadır, EN KÜÇÜK PARÇA ise TÜM'de. İşte bu SIR'dan dolayı, aslında her varlık, kendi içinde ve/veya kendine özgü ve tüm kainattaki nesneleri "SONSUZ BİR ZAMAN" anında birbirine bağlayan ortak bir yönü bulunan, benzersiz bir "YOL"dur ve bu yolların toplamı ise ALLAH SONSUZLUĞU'na uzanır..

SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU'nun genişletip felsefi olarak açtığı bu yeni yol, SONLU ile SONSUZ arasında bocalayıp durduğu ayrımın açıklamasını sunan ve ikisinin arasına kesin bir çizgi çeken aradığın islam felsefesidir ve bu konudaki yeni bir düşünce stilidir ki, aynı zamanda sana kainattaki nesnelerin ne kadar drift ve incelikti bir kumaşlar bütünü gibi nazenin bir şekilde sonsuzluğa kapı açacak şekilde tasarlandığını ve mükemmel bir şekilde ilm-i ebedi ve ezeli’de yaratıldığını, susamış gönüllere denizdeki okyanusa dönüşen marifet damlasıdır, hakikati arayan ariflere hikmettir.

Ey Hakikati arayan Dost! Tüm bu yazılar, burada ele aldığımız sırlı İslam yazıları, bu yıl yazılacak yeni eserimizde şunları bulacaksın. Kısa yazılan, ama anlamları ve tefekkürsel boyutu çok derin olan, bu yöndeki ilmi meseleleri hen DÜNYASAL ve hem de AHİRETSEL boyutlarıyla; metodolojik olarak sırasıyla birbirini takip eden ilmi isbat, delil ve bürhan yöntemleriyle konunun MATEMATİKSEL, FİZİKSEL, FELSEFİ VE SOSYOLOJİK boyutlarıyla "SONSUZLUK" kavramını birlikte ele alan, FELSEFE ve SOSYOLOJİ LİSANIYLA kaleme alınan 114 yazıdan ibaret olacaktır.

İslamın derin tefekkür içeren duygusal boyutunu, gerek Kur’an kıssalarından, gerek insanın günlük hayatından örnekler vererek, tefekkür ettireceğiz ve tarihte ilk kez bilinmeyen bir boyuta kapı açarak, aklın ve zihnin derinliklerine işleyerek ve tefekkür ettirerek ortaya, yavaş yavaş su yüzüne çıkacak olan yeni bir anlayış ortaya koyacak ve sonsuzluğa ve ebedi aleme ilişkin zihinlerde yeni bir düşünce filizi inkişaf ettirecektir, "SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU"..

Sırlar ortaya çıkıyor..

SONSUZLUĞUN SONSUZLUĞU, aynı zamanda Kur’an ayetlerindeki "EDEDİYET" (SONSUZLUK) kelimesini açarak, Kur’an’da sonsuzluk meselesi ve psikolojisi üzerinde de düşündürülerek, bu eserde sonsuzun, ne kadar sonsuz olabildiği veya sonlu/sonsuz ayrımı’nın Kuran’da nasıl anlatıldığı ele alan, "YENİ BİR YOL & YENİ BİR FELSEFE" olacaktır..

İşte bu eser, TAMAMI SONSUZ'a açılan ve KUR’AN-ı HAKİM’in Hakikat denizinden süzülen [114 KOD]'dur..

Vesselam..

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
June 3
LANGUAGE
TR
Turkish
LENGTH
632
Pages
PUBLISHER
EKitap Projesi
SELLER
PublishDrive Inc.
SIZE
12.2
MB

More Books by Murat Ukray

2020
2013
2016
2016
2016
2016

Customers Also Bought

2012
2019
2015
2018
2015
2008