Publisher Description

Đây là quyển thứ 2 trong bộ Tám quyển sách quý của hoà thượng Thích Thiện Hoa. Đây quả là một pháp bảo quý giá có giá trị tu dưỡng đạo đức, giúp cho chúng ta trở thành con người hoàn thiện hơn, sống tốt hơn cho mình, ga đình và xã hội.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2020
June 15
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
88
Pages
PUBLISHER
Quang Hiếu Huỳnh
SELLER
Quang Hieu Huynh
SIZE
470.8
KB

More Books by Henry Le

Other Books in This Series