TÌM RA CON ĐƯỜNG TU TẬP CHÂN CHÍNH

Tám Vần Kệ Chuyển Hóa Tâm

Publisher Description

Đức Gyalwang Karmapa đã thuyết giảng bài kệ “Tám Vần Kệ chuyển hóa tâm” của ngài Geshe Langri Thangpa trong một vài dịp. Mặc dù ngắn gọn nhưng bài kệ này đi vào cốt lõi của tu tập Đại thừa, và trong mỗi lần giảng, ngài lại nhấn mạnh vào các chủ đề khác nhau. Trong bài giảng đặc biệt lần này, ngài nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải áp dụng những tu tập của mình để có thể kham chịu được những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống và trong tu tập giáo pháp – một vấn đề mà tất cả các hành giả đều phải đối mặt để tu tập của họ trở nên có hiệu quả.

Bài giảng trong sách điện tử này ban đầu được dạy trong một buổi giảng Pháp cuối tuần có tên là “Nghệ thuật Hạnh phúc” do Tổ chức Trách nhiệm Toàn Cầu (Foundation for Universal Responsibility) của Đức Đạt Lai Lạt Ma (FURHHDL) tổ chức vào tháng 11 năm 2014.

“Một số người tụng niệm Tám Vần Kệ này chỉ như một lời cầu nguyện hay nguyện vọng bình thường, nhưng đó không phải là tâm nguyện của ngài Geshe Langri Thangpa. Ngài mường tượng bài kệ này sẽ được sử dụng như một cuốn cẩm nang cho thực hành tu luyện tâm. Trong những vần kệ này, ngài nói cho chúng ta biết chính xác những gì chúng ta phải làm. Qua đó, ngài dạy chúng ta cách quán tưởng (hình dung), cách chuẩn bị tâm thức, cách tập trung và cách phân tích. Chúng bao gồm tất cả những điểm chính yếu để chế ngự tâm và nuôi dưỡng Bồ đề tâm. Chúng không phải là một bài kệ chỉ để hiểu về mặt trí tuệ hoặc để nói suông; chúng phải được áp dụng vào thực tế.” – Đức Karmapa thứ 17, Ogyen Trinley Dorje

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2021
December 29
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
87
Pages
PUBLISHER
Dharma Ebooks Publications
SELLER
Dharma Ebooks
SIZE
1.2
MB

More Books by Seventeenth Karmapa

2016
2020
2023

Customers Also Bought

2012
2014
2015
2015
2013