• $3.99

Publisher Description

टाटाब्रांडम्हणजेआहेतरीकाय?कायआहेतत्यांचीमुल्ये?जगातीलआणिभारतातीललोकांनात्यातूनकायसमजते?यारंजकआणिमाहितीपूर्णपुस्तकातमोर्गेनविट्झेलटाटांच्याहृदयाचाठावघेतात,त्याचेमूळसमजावूनसांगतात,टाटांचनावआणिप्रतिमाकशीनिर्माणहोतगेली,आणियाप्रतिमेचंरुपांतरएकाबलवानआणिमौल्यवानब्रांडमध्येकरण्यासाठीयाउद्योगसमूहानेकायकेलं,याचंवर्णनकरतात.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2012
November 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
247
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
2.2
MB

More Books by Morgen Witzel