• $2.99

Publisher Description

"परदेशातशिक्षितकथानायकअठरावर्षांनीभारतातपरततोतेअंधश्रद्धाआणिधर्मांधतायांनीग्रासलेल्याप्रजेलायोग्यदिशादाखवण्याच्याउद्देशाने.प्रजेतीलसुप्तशक्तीशोधूनत्याचासमाजालालाभमिळवूनदेण्याच्याप्रयत्नातकथानायकालाआदिवासीप्रदेशातकामकरीतअसतानाअनेकलोकभेटतात.यालोकांच्यासंस्कृती,परंपराइत्यादींचापरिचयकरूनघेतअसतानात्याच्यामनातअनेकप्रश्‍नांचीद्वंद्वेउभीराहतात.आधुनिकज्ञानाच्याकसोटीवरघासूनपाहतानायासंकल्पनात्यालाकशादिसतात?धु्रवभट्टहेगुजरातीसाहित्यजगतातीलप्रसिद्धनावआहे.समुद्रान्तिकेआणितत्त्वमसियात्यांच्यापहिल्यादोनकादंबर्‍यांनागुजरातसाहित्यअकादमीतसेचतत्त्वमसिलाकेंद्रियसाहित्यअकादमीपुरस्कारमिळालेआहेत."

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2003
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
238
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3.2
MB

More Books by Dhruv Bhatt