• $4.99

Publisher Description

Ký sự về cuộc phục hưng từ mùa Giáng Sinh 1971 và kéo dài nhiều tháng sau đó tại một số Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam.


Chronicles of the many months long revival of a number of Vietnamese Evangelical Churches in Vietnam from 1971 Christmas season.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
January 5
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
110
Pages
PUBLISHER
QESINVACC
SELLER
Primedia E-launch LLC
SIZE
310.8
KB

More Books by Ngoc Luan Ho Trieu