Tin mừng lớn

25 Bài tĩnh nguyện cho Mùa Vọng

John Piper and Others
    • $17.99
    • $17.99

Publisher Description

Mau mau cùng nhau đến tôn thờ. Điệp khúc yêu thương trong Mùa Vọng này bắt lấy trọng tâm của mùa Giáng sinh. Mùa Vọng là để yêu quý Chúa Jêsus. Một giai đoạn chuẩn bị tấm lòng đón tiếp sự vinh hiển của ngày Giáng sinh khi chúng ta kỷ niệm sự giáng thế làm người của Đức Chúa Trời đời đời. Quyển sách 25 bài tĩnh nguyện súc tích của tác giả John Piper muốn giúp chúng ta tập chú vào Đấng Christ là trọng tâm của Mùa Vọng.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2023
November 10
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
142
Pages
PUBLISHER
Tien Phong Ministries
SELLER
Ingram DV LLC
SIZE
1.4
MB

More Books by John Piper, Daniel Doan & Ha Nguyen

2014
2003
2009
2015
2011
2002