• $5.99

Publisher Description

हीकादंबरीदीडेकशेवर्षांपूर्वीअमेरिकेतप्रसिद्धझाली.मिसिसिपीनदीकाठच्यासेंटपीटर्सबर्गयाकाल्पनिकगावातराहाणाऱ्याटॉमसॉयरयाखोडकरमुलाचंभावविश्वयाकादंबरीतउभंराहातं..बालपणीचानिरागसपणाआणिप्रौढवयातलंवास्तवयांच्यातीलतफावतटॉमसॉयरच्यायागोष्टीतूनजाणवते.हीतफावतआपणहीअनुभवलेलीअसतेचना,त्यामुळंभूगोलाचंनिभाषेचंअंतरपारकरूनहीकादंबरीआपल्याशीसंवादसाधते.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2020
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
266
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3.8
MB

More Books by Mark Twain & DONGARE AVADHOOT