Triniaethau a Meddyginiaeth

Atal a gwella clefydau yn y byd Rhufeinig

Publisher Description

Yn y llyfr hwn, byddwch chi’n dysgu sut oedd y Rhufeiniaid yn ceisio atal afiechydon a gwneud meddyginiaethau, a’r offer oedd ganddyn nhw ar gyfer llawdriniaethau. Addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2 

Gellir ei ddefnyddio ar ei ben ei hunan ond mae wedi’i gynllunio i gyd-fynd â’r sesiwn chwarae rhan ‘Medicus’ yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru.

GENRE
History
RELEASED
2020
January 8
LANGUAGE
CY
Welsh
LENGTH
21
Pages
PUBLISHER
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
SELLER
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
SIZE
109.8
MB

More Books by Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

2017
2020
2019
2020
2020
2020