TWELVE RED HERRINGS TWELVE RED HERRINGS

TWELVE RED HERRINGS

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

तुरुंगातखितपतपडलेल्याएकाकैद्याचीखात्रीअसतेकी,ज्याच्याखुनाचात्याच्यावरआरोपआहे,तोमाणूसजिवंतआहे...एकचंचलसुंदरीचतुराईनंनवराआणिनवीनधनिकसावजाकडूनवाढदिवसाचीभेटमिळवते...वडिलांच्यासांगण्याप्रमाणेनौकानयनपटूनेबोटक्लबहाउसलाभेटम्हणूनदिलेल्याऐतिहासिकवस्तूचीचचोरीहोते...कथा-कादंबरीलेखकालास्तंभलेखनकरणारात्याचामित्रभोजनादरम्यानजीकल्पनाऐकवतोत्यावरलेखकानेआधीचकादंबरीलिहिलेलीअसते...एकधोकादायकवाटणारामाणूसएकामहिला-ड्रायव्हरचाहायवेवरपाठलागकरतो...एकातरुणकलावतीलाआयुष्यातलीसर्वांतमोठीसंधीमिळते...चतुरमांडणी,अनोखीव्यक्तिमत्त्वं,कल्पककथानकआणिअनपेक्षितशेवटअसलेल्याबाराकथांचासंग्रह‘ट्वेल्व्हरेडहेरिंग्ज.’

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2019
August 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
248
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
3.2
MB

More Books by Jeffrey Archer

Only Time Will Tell Only Time Will Tell
2011
The Sins of the Father The Sins of the Father
2012
Best Kept Secret Best Kept Secret
2013
Be Careful What You Wish For Be Careful What You Wish For
2014
Mightier than the Sword Mightier than the Sword
2015
Cometh the Hour Cometh the Hour
2016