Publisher Description

Valfriheten har betydelse inte bara för den enskilda eleven utan också för utbildningsväsendet i stort. Valfriheten skapar förutsättningar för innovation och förbättring. Det finns relativt
många studier som visar på friskolors positiva effekt när det gäller skolresultat. Men det
existerar betydligt färre studier som beskriver varför dessa effekter uppstår, hur konkurrens
och valfrihet kan driva på kvalitetsarbetet på kommun- och enhetsnivå.
Denna rapport utgår ifrån just dessa aspekter.

GENRE
Nonfiction
RELEASED
2013
February 19
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
28
Pages
PUBLISHER
Svenskt Näringsliv
SELLER
Publit Sweden AB
SIZE
377
KB

More Books by Svenskt Näringsliv