• $5.99

Publisher Description

Vladimir Anic, Nalicje kalupa / Sabrani spisi, priredio Ivan Markovic, Disput, Zagreb 2009, 724 str. U e-svijetu sve su vece mogucnosti pristupa raznim informacijama, pa i znanstvenima, jer su na internetu dostupne digitalizirane knjige i e-izda-nja casopisa. Tako se noviji radovi znanstvenika lako prelistavaju doma u papucama pred zaslonom. Kad je pak rijec o plodnim autorima ciji su radovi razasuti po mnogim publikacijama, bez njihovih sabranih djela jos je vrlo tesko doci do njihovih clanaka. Stoga skupljeni radovi u jednoj knjizi ne samo da otkrivaju Sto je pojedini znanstvenik napisao nego olakSavaju pronalazenje zeljenoga rada, ali i uvelike skracuju vrijeme njegova trazenja. Imati na jednom mjestu sve radove nekoga znanstvenika velika je pomoc svakomu istrazivacu, ali je zato priredivacu takvih knjiga jedan od najgorih poslova, ravan izradi velikih bibliografija. Ivan Markovic dosad je priredio dvije opsezne knjige kojima se katedra na kojoj radi (Katedra za hrvatski standardni jezik zagrebackoga Filozofskoga fakulteta) oduzila dvojici svojih pokojnih predstojnika. Prva je knjiga O hrvatskome jeziku (Pergamena, Zagreb 2005), u kojoj su clanci Ljudevita Jonkea koje je on pisao u Telegramu od 1960. do 1968. godine, i druga Nalicje kalupa / Sabrani spisi (Disput, Zagreb 2009) Vladimira Anica. Njima je kroatistika otela zaboravu mnoge clanke dvojice jezikoslovaca koji su ju, svaki u svoje vrijeme i na svoj nacin, obiljezili i svojim djelima i svojom djelatnoScu u javnom zivotu. Treba odati priznanje samozatajnomu mladomu znanstveniku Ivanu Markovicu koji je obavio golem i nezahvalan posao. Posebno priznanje zasluzuje izdavac Disput koji u vremenu nenaklonjenu knjigama prepoznaje vrijednost jezikoslovnih djela i koji nas cesto obraduje novim izvrsnim izdanjima.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2010
January 1
LANGUAGE
EN
English
LENGTH
14
Pages
PUBLISHER
Croatian Philologic Society
SELLER
The Gale Group, Inc., a Delaware corporation and an affiliate of Cengage Learning, Inc.
SIZE
66.5
KB

More Books by Suvremena Lingvistika