• $7.99

Publisher Description

दुसऱ्यामहायुद्धाच्याप्रचंडरणकंदनाचाचित्रदर्शीशब्दपटदुसरेमहायुद्धम्हणजेइतिहासाच्याविराटमंचावरचेएकमहातांडवाच.हिटलरच्याफौजांनीवॉर्साच्यारोखानेधावघेताचयारणसंघर्षालाप्रारंभझाला;आणिहिरोशिमावरच्याअणुस्पोटानेत्यांचीसांगताकेली.एवढीप्रदीर्घआणिइतकीप्रखरझुंजजगानेप्रथमचअनुभवली;तेपारबदलूनगेले-नओळखण्याएवढे.हेकर्तुत्वकरूनदाखवणारेवॉर्सापासूनहिरोशिमापर्यंतचे२१६३रक्तरंजितदिवस.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
1986
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
693
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
7.7
MB