• $9.99

Publisher Description

NỘI DUNG
PHẦN I.TỔNG QUAN VỀ KPI
A. ĐỊNH NGHĨA
B. THẾ NÀO LÀ MỘT KPI?
C. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA KPI
I. Mục đích của việc sử dụng KPIs trong đánh giá thực hiện công việc
II. Mục tiêu khi xây dựng KPIs
III. Ưu điểm khi sử dụng KPIs trong đánh giá thực hiện công việc
IV. Nhược điểm khi sử dụng hệ thống KPIs
V. Điều kiện của KPI
D. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KPIs Ở DOANH NGHIỆP
PHẦN II. CHI TIẾT CHỈ SỐ KPI THEO PHÒNG BAN
A. NHÂN SỰ
I. Chỉ số kpi về lương
II. KPI đánh giá công việc
III Chỉ số kpi tuyển dụng
IV. KPI về an toàn lao động
V. KPI cho đào tạo
VI. KPI về giờ làm việc
VII KPI lòng trung thành
VIII. KPI năng suất của nguồn nhân lực
IX. KPI về hoạt động cải tiến
X. KPI đánh giá nguồn nhân lực khác
B. PHÒNG MARKETING
I. KPI quảng cáo
II. KPI hoạt động khuyến mãi
III. KPI hoạt động quan hệ công chúng (PR)
IV. KPI Internet Marketing
C. PHÒNG KINH DOANH (SALES)
I. KPI Chăm sóc khách hàng
II. KPI đánh giá khách hàng
III. KPI than phiền của khách hàng
IV. KPI thị trường
V. KPI khách hàng trung thành
VI. KPI bán hàng qua điện thoại
VII.KPI đại diện bán hàng
VIII.KPI Quản lý đơn hàngbán
D. PHÒNG CUNG ỨNG
I. KPI vận chuyển
II. KPI giao hàng
III. KPI cung ứng khác
E. SẢN XUẤT
I. KPI sản phẩm lỗi
II. KPI – Quản lý nguyên vật liệu
III. KPI -Năng suất
IV. KPI bảo trì
F. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
I. KPI - Chỉ số thanh toán
II. KPI - Chỉ số quản lý nguồn vốn
III. KPI - Chỉ số hoạt động
IV.KPI – chỉ số đầu tư

GENRE
Science & Nature
RELEASED
2016
March 7
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
50
Pages
PUBLISHER
Ictroi
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
462.4
KB

More Books by ICTROI